Algemene voorwaarden

Home ▶ Algemene voorwaarden Vita Sana kuurreizen

Onze voorwaarden

Vita Sana

Vita Sana staat statutair ingeschreven als Besloten Vennootschap bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 56961170. Zij stelt zich ten doel het organiseren van kuurreizen.

Boekingen

Onze aangeboden reizen kunt u boeken door gebruik te maken van het aanmeldingsformulier op onze website. Ook kunt u er voor kiezen om ons te bellen en uw boeking telefonisch door te geven. Voor elke boeking dient een aanbetaling van €500 per persoon te worden voldaan. De rest van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek in ons bezit te zijn. Bij boekingen binnen 4 weken voor vertrek is de hele reissom direct verschuldigd.

 

Vliegtarieven / Vliegreizen

Vita Sana heeft het recht om prijsverhogingen door te berekenen aan de reiziger veroorzaakt door verandering van vliegtarieven en toeslagen voor brandstof of veiligheid. Voor vertragingen ontstaan door stakingen, verscherpte veiligheidsmaatregelen, weersomstandigheden of andere omstandigheden, kan Vita Sana niet verantwoordelijk worden gesteld.

Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste voornaam en achternaam zoals deze in het paspoort vermeld staat. De reiziger dient dit te controleren op de toegestuurde bevestigingsfactuur. Indien de namen verkeerd vermeld staan, zijn eventuele kosten voortkomend hieruit voor rekening van de reiziger.

 

Deelname groepsreizen

Indien bij groepsreizen niet voldoende aanmeldingen zijn, behoudt Vita Sana zich het recht voor om de groepsreis te annuleren. Mocht een reis niet doorgaan dan wordt de reiziger uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum op de hoogte gesteld. De reiziger heeft in dit geval de keuze om met een andere reis mee te gaan dan wel de aanbetaling/reissom terug te ontvangen.

 

Wijzigingen

Tot 4 weken vóór vertrek kan de reiziger verzoeken om een wijziging van de boeking bij Vita Sana. Deze wijziging zal dan voorzover mogelijk worden aangebracht. Hier zijn dan wel (mogelijke) kosten aan verbonden die onze partners in rekening brengen.

 

Opzegging Vita Sana

Vita Sana heeft het recht de overeenkomst op te zeggen indien bepaalde omstandigheden zich voordoen. Dit zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Vita Sana aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (natuurrampen, oorlogsperikelen enz.)

 

Annuleringskosten

Indien de reiziger zijn reis annuleert, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Tot 42 ste dag voor de vertrekdatum: 10 % van de reissom;
  • Van 42 dagen tot 28 dagen voor de vertrekdatum : 35 % van de reissom met als minimum de aanbetaling;
  • Van 28 dagen tot 21 dagen voor de vertrekdatum: 40 % van de reissom;
  • Van 21 dagen tot 14 dagen voor de vertrekdatum: 50 % van de reissom;
  • Van 14 dagen tot 5 dagen voor de vertrekdatum: 75 % van de reissom;
  • Van 5 dagen tot 1 dag voor de vertrekdatum: 90 % van de reissom;
  • Op de dag van vertrek of later: 100 % van de reissom.

Met betrekking tot de geboekte vliegtickets kennen de meeste vliegtuigmaatschappijen als voorwaarde dat tickets binnen 1 week na boeking geprint dienen te worden. Daarna is wijziging niet meer mogelijk en zijn de annuleringskosten 100% van de ticket.

Indien de overheid reizen naar een bepaalde bestemming ontraad, kan een gast zijn geboekte reis annuleren. In dat geval worden alleen de kosten in rekening gebracht, die niet te verhalen zijn (zoals niet te annuleren vliegtickets). Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

Verzekeringen

Wij adviseren reizigers een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kunnen wij voor u regelen.

 

Aansprakelijkheid en fouten

Vita Sana doet haar uiterste best op onze website en in onze brochures een zo goed mogelijk beeld te geven van de kuurmogelijkheden die op de verschillende bestemmingen kunnen worden gevolgd. In de diverse gezondheidscentra worden de behandelingen gegeven onder controle van een arts of door geschoold personeel. Vita Sana is echter niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden. In geval van ernstige medische klachten verzoeken wij u ons advies in te winnen.

Vita Sana is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen in dit programma. Zij behoudt zich het recht voor de in dit programma gepubliceerde gegevens (ook prijzen) die niet meer kloppen te herroepen. Correctie van fouten in de berekening van de reissom is toegestaan.

Bovendien attenderen wij u erop dat wij ervan uitgaan dat elke gast zichzelf kan behelpen. Gasten die extra hulp behoeven zijn van harte welkom op onze reizen, doch dienen wel zelf voor een begeleid(st)er te zorgen, die de reis kan maken zonder een kuurpakket te hoeven boeken.

 

Klachten

Met betrekking tot de uitvoering van de reis heeft Vita Sana de uiterste zorg besteed. Houdt er rekening mee bij uw beoordeling dat er in andere culturen andere normen gelden die wij in Nederland niet kennen. Indien u toch klachten heeft, kunt u dit melden bij het team van Vita Sana dan wel de mensen in het hotel waarin u verblijft.

Indien achteraf blijkt dat u dit niet heeft gemeld waardoor Vita Sana niet de kans heeft gekregen om de klacht te verhelpen, dan kan eventueel recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

 

Bepaalde Voorkeuren of speciale wensen?

Heeft u bepaalde voorkeuren of speciale wensen bijvoorbeeld met eten of met de kamer, geef dit dan door aan Vita Sana. Wij zullen dan proberen u zo goed mogelijk te helpen. Let wel, hier kunnen eventueel kosten aan verbonden zijn.

Meer informatie aanvragen?

Heeft u vragen over de mogelijkheden of over een bestemming? Wilt uw weten welke kuren wij aanbevelen? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op.